GELENEKSEL MESLEKLER

DERİCİ

DERİCİLİK, ERZURUM’UN EN ESKİ MESLEKLERİNDENDİR

Ham deriyi binbir emekle terbiye ederek kullanılabilir hale getirme zanaatı olan debbağlık, hayvancılığın merkezi oluşu sebebiyle Erzurum’da oldukça eski ve yaygın bir meslekti. 1591 tarihli tahrir defterlerinde şehirde Debbağlar Mahallesi adıyla bir mahallenin varlığı bilinmektedir. 1830’lu yıllarda şehirde 6 debbağhanenin faaliyette olduğu kayıtlarda mevcuttur. 

Erzurum’daki debbağhanelerde ham deri ihtiyacını karşılamak için basit usullerle hayvan derileri debbağlanmakta bilhassa mest, yemeni ve kevel adı verilen yerli kürk imalatında kullanılmaktaydı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında şehirde 3, 1930’lu yıllarda ise 2 adet debbağhanenin bulunduğu biliniyor. Deri fabrikalarının açılmasıyla birlikte de 1962 yılında tamamen meslek sonlandırılmıştır.


İLETİŞİM


Adres: Rabia Ana Mahallesi 1. Çeşme Sokak No:6 Yakutiye/Erzurum
Telefon: 444 1 625